Kategorije i starosni uslovi

Kategorije za koje auto škola Leska vrši obuku i ispit kandidata za vozače, i starosni uslovi za navedene kategorije.

LogoMakr_20a5MT

Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli (Starosni uslov 16 godina)

LogoMakr_9iSatc

Motocikli čija zapremina nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veće od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW (Starosni uslov 16 godina)

LogoMakr_7UVwfk

Motocikli čija snaga nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg (Starosni uslov 16 godina)

LogoMakr_5bHl8F

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15kW | Uslov: posedovanje A2 kategorije u periodu od dve godine ili starosni uslov 24 godine.

LogoMakr_7qtjFO

Motorna vozila osim vozilakategorije A, A1, A2, AM, F i M čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište vozača. (Starosni uslov 17 godina)

LogoMakr_2PPhKe

Motorna vozila osim kategorije A,A1,A2,AM,F,M,B,D i D1 čija je najveća dozvoljena masa veća 3500 kg. (Starosni uslov 21 godina)

LogoMakr_1Vvx1p

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. (Starosni uslov 21 godina)

LogoMakr_1gbhBc

Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine. (Starosni uslov 16 godina)