Kazne za vozače sa probnom vozačkom - koje i kolike

Ograničenje snage

Sa probnom vozačkom ne sme da se vozi auto sa motorom jačim od 80 kW ili 109 KS.

Kazna:  od 20.000 do 40.000 din ili zatvor do 30 dana.
Ukoliko izazovete saobraćajnu nezgodu – od 40.000 do 60.000 din ili zatvor do 60 dana.

Međutim, postoji izuzetak. Početnik sme da vozi snažniji automobil samo pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za B kategoriju u trajanju od najmanje 5 godina.

Zabranjena noćna vožnja

Sa probnom vozačkom ne smete da vozite od 23:00h do 06:00h.

Kazna:  od 10.000 do 20.000 din, plus 6 kaznenih poena, plus zabrana upravljanja najmanje 3 meseca.
Ukoliko izazovete saobraćajnu nezgodu – od 20.000 do 40.000 din ili zatvor do 45 dana, plus dodatna najmanje 2 meseca, a ako je u vozilu bilo dete do 12 godina plus još dodatna 2 meseca.

Nema izuzetaka u smislu da u tom periodu sme da se vozi sa pratnjom iskusnijeg vozača ili člana porodice.

Telefoniranje u potpunosti zabranjeno

Sa probnom vozačkom ne smete da koristite telefon čak ni uz pomoć „hands free“ uređaja.

Kazna:  10.000 din.
Ukoliko izazovete saobraćajnu nezgodu – od 15.000 do 30.000 din.

Maloletnici ne smeju da voze sami

Početnici koji su položili pre 18. godine ne smeju da voze bez nadzora osobe koja ima dozvolu najmanje 5 godina.

To znači da sve dok ne napune 18 godina, sa njima u automobilu mora da bude neko ko ima vozačku dozvolu B kategorije minimum 5 godina (ne mora da bude član porodice).

Kazna:  od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana, plus 6 kaznenih poena, plus zabrana upravljanja najmanje 3 meseca.
Ukoliko izazovete saobraćajnu nezgodu – od 40.000 do 60.000 din ili zatvor do 60 dana, plus dodatna najmanje 2 meseca, a ako je u vozilu bilo dete do 12 godina, plus još dodatna 2 meseca.

Maloletnici ne smeju da voze više od 3 osobe

Maloletni vozači ne smeju u kolima da prevoze više od 3 osobe, uključujući i osobu koja vrši nadzor.

Kazna:  3.000 din.
Ukoliko izazovete saobraćajnu nezgodu – od 5.000 do 15.000 din.

Lice koje vrši nadzor nad maloletnim vozačem dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Kazna za lice koje vrši nadzor:  od 10.000 do 20.000 din.
Ukoliko vozač izazove saobraćajnu nezgodu – od 20.000 do 40.000 din ili zatvor do 45 dana.

Nalepnica

Auto koji vozi vozač sa probnom vozačkom dozvolom mora da ima posebne oznake „P“ sa prednje i zadnje strane.

Kazna:  3.000 din.
Ukoliko izazovete saobraćajnu nezgodu – od 5.000 do 15.000 din.
Istu kaznu dobija i lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom.

Ograničenje brzine

Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme da vozi brzinom većom od:

  • 110 km/h na autoputu
  • 90 km/h na motoputu

Na svim ostalim putevima sa probnom vozačkom sme da se vozi samo do 90% od ograničenja.

To znači da ako je ograničenje:

40 km/h – početnik sme da vozi do 36 km/h
50 km/h – početnik sme da vozi do 45 km/h
60 km/h – početnik sme da vozi do 54 km/h
80 km/h – početnik sme da vozi do 72 km/h

Kazne za prekoračenje ograničenja brzine NASELJU:

  • za više od 10 km/h do 20 km/h:  5.000 din
  • za više od 20 km/h do 30 km/h:  10.000 din
  • za više od 30 km/h do 50 km/h:  od 10.000 do 20.000 din, plus 4 kaznena poena, plus zabrana upravljanja od najmanje 30 dana
  • za više od 50 km/h do 70 km/h:  od 20.000 do 4.000 din, plus 7 kaznenih poena, plus zabrana upravljanja od najmanje 4 meseca

Kazne za prekoračenje ograničenja brzine VAN NASELJA (važi za autoput, motoput i ostale puteve van naselja):

  • za više od 10 km/h do 20 km/h:  5.000 din
  • za više od 20 km/h do 40 km/h:  10.000 din
  • za više od 40 km/h do 60 km/h:  od 10.000 do 20.000 din, plus 3 kaznena poena, plus zabrana upravljanja od najmanje 30 dana
  • za više od 60 km/h do 80 km/h: od 20.000 do 40.000 din ili zatvor 30 dana, plus 6 kaznenih poena, plus zabrana upravljanja od najmanje 3 meseca

Alkohol - nema tolerancije

Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme da ima alkohol u krvi i tu nema nikakve granice, odnosno minimalno dozvoljene količine.

Kazna za drogu (psihoaktivne supstance):   od 20.000 do 40.000 din ili zatvor do 30 dana, plus zabrana upravljanja najmanje 6 meseci.

Kazne za alkohol:

1)   do 0,20 mg/ml – blaga alkoholisanost:   10.000 din

2)   više od 0,20 do 0,50 mg/ml – umerena alkoholisanost:   10.000 din

3)   više od 0,50 do 0,80 mg/ml – srednja alkoholisanost:   od 10.000 do 20.000 din, plus 6 kaznenih poena, plus zabrana upravljanja najmanje 3 meseca

4)   više od 0,80 do 1,20 mg/ml – visoka alkoholisanost:   od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana, plus 8 kaznenih poena, plus zabrana upravljanja najmanje 4 meseca

5)   više od 1,20 do 1,60 mg/ml – teška alkoholisanost:   zatvor od najmanje 15 dana ili 100.000 do 120.000 din, plus 9 kaznenih poena, plus zabrana upravljanja najmanje 8 meseci

6)   više od 1,60 do 2,00 mg/ml – veoma teška alkoholisanost:   zatvor od najmanje 15 dana ili 100.000 do 120.000 din, plus 14 kaznenih poena, plus zabrana upravljanja najmanje 8 meseci

7)   više od 2,00 mg/ml – potpuna alkoholisanost:   ovo se smatra nasilničkom vožnjom.
Kazna je zatvor od 30 do 60 dana i 120.000 do 140.000 din ili rad u javnom interesu u trajanju od 240 do 360 sati i 120.000 do 140.000 din, plus zabrana upravljanja od najmanje 9 meseci, plus 15 kaznenih poena – što praktično znači gubitak probne vozačke dozvole, pošto se ona gubi sa 9 kaznenih poena.

Oštrija kazna ukoliko izazovete udes

Ukoliko kršeći mnoge od navedenih propisa ili ograničenja izazovete saobraćajnu nezgodu – moguće je da će kazna biti oštrija, i novčano, kao i po pitanju kaznenih bodova i po pitanju zabrane vožnje.

Na primer, dobićete novčanu kaznu od 40.000 umesto 20.000 din, dodatna 2 kaznena poena i dodatna 2 meseca zabrane vožnje. Nije uvek isto – može da zavisi od slučaja do slučaja, od procene sudije i slično.

Ako je pritom u vozilu bilo dete mlađe od 12 godina, kazna može da bude još oštrija.

Trežnjenje u ćeliji/stanici

Vozač kod koga je utvrđena teška, veoma teška ili potpuna alkoholisanost i/ili je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci (droge), zadržava se po naredbi policijskog službenika do otrežnjenja, a najduže 12 sati.

Ova mera može se primeniti i na vozača kod koga je utvrđena i manja sadržina alkohola u krvi ako izražava nameru, odnosno ako postoji opasnost da će nastaviti sa upravljanjem vozilom nakon što je isključen iz saobraćaja.