BE kategorija – kako je dobiti i kakva prikolica može da se vuče.

Želite da vučete težu prikolicu – npr. prikolicu za transport automobila ili plovila? U tom slučaju, treba vam BE kategorija u vozačkoj dozvoli.

Sa BE kategorijom možete vozilom B kategorije da vučete prikolicu čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg i manja od 3.501 kg.
Dakle – ova kategorija se odnosi na prikolice najveće dozvoljene mase od 750 kg do 3.500 kg.

Šta je to „najveća dozvoljena masa“?

To je ukupna masa prazne prikolice i tereta na njoj. Ako npr. na prikolici vozimo drugi auto, onda sabiramo:

  a)    prazna prikolica ima masu 700 kg
  b)    auto
 na prikolici ima masu 1.400 kg

Ukupno: 700 kg + 1.400 kg = 2.100 kg

Dakle, sa BE kategorijom možete da vučete ovu prikolicu sa tim automobilom na njoj.

Da li prikolica mora da ima 2 osovine?

Ne. Može da ima jednu osovinu. Broj osovina nije naveden nigde u zakonu, tako da prikolica može da ima jednu, dve ili više osovina.

Sa koliko godina može da se polaže za BE kategoriju?

Vozač sa B kategorijom može da polaže za BE kategoriju tek nakon što napuni 21 godinu. Dakle, ništa od BE kategorije pre 21. rođendana.

Koliko košta polaganje za BE kategoriju?

Ukoliko već imate B kategoriju, dobijanje BE kategorije košta od 17.000 do 20.000 dinara.

Koliko traje polaganje za BE kategoriju?

Vozi se sedam časova praktične obuke sa instruktorom. Koliko će to vremenski trajati zavisi od učestalosti časova, termina za polaganje…

Polaganje.

Polaže se ispit isto kao za B kategoriju, sa dvočlanom komisijom i instruktorom.

Da li nakon polaganja mora da se menja vozačka dozvola?

Da. Ne može samo da se upiše nova kategorija u postojeću vozačku dozvolu, već mora da se uzme nova.

Može li sa probnom vozačkom za B kategoriju da se polaže za BE kategoriju?

Ne – za BE kategoriju može da se polaže tek kada istekne probna vozačka dozvola.

Šta je sa onima koji su vozačku dozvolu dobili pre uvođenja novih pravila?

Oni koji su imali vozačku dozvolu za B kategoriju pre uvođenja novih kategorija automatski su dobijali BE kategoriju.

Dakle, svi koji su polagali po starim pravilima, nisu morali, odnosno ne moraju posebno da polažu za BE kategoriju.

Da li svaki auto može da vuče prikolicu tešku 3.500 kg?

Ne! Uzmite uputstvo za vaš auto i nađite podatak koliko tešku prikolicu sme da vuče.

Naglašavamo da postoji velika razlika kada je u pitanju prikolica bez kočnice i sa kočnicom – i do 3 puta. Na primer, auto može da vuče prikolicu tešku 500 kg bez kočnice ili 1.500 kg sa kočnicom.

Pazite se neproverenih podataka sa raznih sajtova.

Ukupna masa auta koji vuče i prikolice takođe je važna

Ova „stavka“ je takođe važna – koliko su ukupno teški vaš auto kojim vučete prikolicu i prikolica sa teretom na njoj.

Ne smete da pređete ograničenje koje je postavio proizvođač automobila.

Ovo ograničenje možete da nađete na identifikacionoj pločici na automobilu. Ona može da bude smeštena na raznim mestima, u zavisnosti od proizvođača i modela.

Pogledajte sliku ispod. Zelenom bojom obeležena je maksimalna ukupna masa automobila i prikolice sa teretom na njoj.

Ispod toga, pod brojevima 1 i 2 navedena su maksimalna opterećenja za prednju i zadnju osovinu.

Dakle, treba sabrati:

a)  masu vašeg automobila kojim vučete prikolicu
b)  masu prazne prikolice
c)  masu tereta na prikolici

Vertikalno opterećenje na kuku

Morate da uzmete u obzir i maksimalno dozvoljeno (statičko) vertikalno opterećenje koje deluje na kuku za vuču. To je maksimalna masa kojom ruda prikolice „pritiska“ kuku na autu.

Pošto je kuka najistureniji deo automobila, lako može doći do ozbiljnog poremećaja stabilnosti ukoliko ruda preteranom silom pritiska kuku.

Maksimalna vrednost je obično samo 50 – 75 kg (kod većih SUV-ova i do 100 kg), što je veoma malo u odnosu na masu automobila, prikolice i tereta.

Stoga je veoma važno da teret na prikolici bude ravnomerno raspoređen, iznad osovine ili osovina, tako da se prikolica ne oslanja suviše na auto (preko kuke), ali ni da ne podiže rudu (ukoliko je previše tereta postavljeno iza osovine ili osovina, tj. na zadnji kraj prikolice).

Savetuje se da vertikalno opterećenje na kuku bude relativno blizu maksimuma, ali ne preko njega. Međutim, opterećenje mora da postoji – nipošto ne sme da bude manje od 25 kg. Ukoliko je manje od toga ili u najgorem slučaju „negativno“, stabilnost u vožnji može da bude opasno ugrožena.

Pre početka vožnje sa prikolicom

Korak po korak, proverite sledeće:

1.  koliko tešku prikolicu (prikolica + teret) sme da vuče vaš auto (uzimajući u obzir da li vučete prikolicu sa kočnicom ili bez)

2.  koliki teret sme da nosi prikolica

3.  koliko je vertikalno opterećenje na kuku na automobilu

4.  koliko je ograničenje po pitanju ukupne mase automobila kojim vučete i prikolice sa teretom

Ima tu i drugih ograničenja, odnosno preporuka, kao što su maksimalno opterećenje zadnje osovine, ograničenje brzine, pritisak u gumama… Zato pročitajte uputstvo za automobil.