Uskoro probna vozačka dozvola na 2, 3 ili 4 godine!

Uskoro se probna vozačka dozvola neće izdavati na jednu godinu, nego na minimum dve godine. Neki će morati da voze sa probnom vozačkom i do 4 godine!

Da li se sada probna vozačka dobija na jednu ili na dve godine?

Još uvek se dobija na jednu godinu. To važi do aprila 2019. godine. Nakon toga dobija se na minimum dvegodine.

Dakle, ako dobijete probnu vozačku do početka aprila, ona će važiti godinu dana, a nakon toga dobijate standardnu.

Kada tačno počinju nova pravila po pitanju trajanja probne vozačke dozvole?

Novi propisi bi trebalo da počnu da važe od 3. aprila ove godine, osim ukoliko u međuvremenu ne dođe do nekih promena. Ne možemo da garantujemo da će to biti tačno 3. april. 

Naime, novi Zakon je stupio na snagu 3. aprila prošle godine, ali je stavka o dužini trajanja probne vozačke dozvole odložena za godinu dana. Dakle, 3. aprila ističe tih godinu dana odlaganja, pa bi novi propisi trebalo da počnu da se primenjuju od 3. aprila ove godine.

Iz MUP-a su nam odgovorili sledeće:

„Članom 163. stavom 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018) propisano je da odredbe člana 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, ostaju na snazi do isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Navedeni Zakon je stupio na snagu 03.04.2018. godine.“

Koliko traje vađenje probne vozačke dozvole?

Probna vozačka dozvola se dobija istog dana kada podnesete zahtev. 

Listu neophodne dokumentacije i uplatnice možete da vidite klikom na ovaj link: Dokumentacija za probnu vozačku dozvolu

Šta se menja od aprila 2019. godine?

Svi koji dobiju probnu vozačku dozvolu nakon ovog datuma, moraće da je nose do 21-ne godine starosti ili najmanje 2 godine ukoliko je dobiju sa napunjenih 19 godina.

Da ponovimo – ako položite sa 17 godina, probnu vozačku ne dobijate na 2 godine, nego morate da je imate sve dok ne napunite 21-nu godinu.

Dakle, probnu vozačku svi moraju da imaju minimum 2 godine, a oni mlađi od 19 godina i duže, odnosno dok ne napune 21-nu godinu.

Ako upišem auto-školu pre 3. aprila, da li ću dobiti probnu vozačku dozvolu na jednu godinu ili na dve ili više?

Nije važno kad ste upisali auto-školu. Važno je kada će vam dozvola biti izdata.

Dakle, ako vam probna dozvola bude izdata do 3. aprila, važiće godinu dana. Za sve probne dozvole izdate posle 3. aprila važe nova pravila.

Znači – ako dobijem probnu vozačku dozvolu kad napunim 17 godina, moraću da vozim sa njom sve dok ne napunim 21 godinu?

Da. Do 21. godine.

Ako položim sa 20 godina, koliko dugo ću morati da imam probnu vozačku?

Dve godine. Svi koji imaju punih 19 i više godina, nakon 3. aprila dobijaju probnu dozvolu koja važi 2 godine.

Da li se od aprila menjaju i neka druga pravila?

Ne – ostaju sva ostala ograničenja koja su važila i do sada.

Koja ograničenja imaju oni sa probnom vozačkom dozvolom?

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

1)   vozi brže od:

– 110 km/h na autoputu,

– 90 km/h na motoputu,

– 90% od ograničenja na ostalim putevima (npr. ako je ograničenje 50 km/h, početnik sme da vozi 45 km/h)

2)   vozi ukoliko u krvi ima alkohola (nulta tolerancija – nula promila) ili psihoaktivnih supstanci. Kazna:10.000 din za alkoholisanost do 0,5 promila

3)   vozi u periodu od 23:00 do 06:00 časova. Kazna: od 10.000 do 20.000 din, 6 kaznenih poena i zabrana od najmanje tri meseca.

4)   za vreme vožnje koristi telefon, čak ni sa blue-tooth slušalicom ili nekim drugim „hands-free“ uređajem, kao ni bilo koji drugi uređaj za komunikaciju. Kazna: 10.000 din.

5)   vozi auto sa preko 80 kW, odnosno 109 konjskih snaga. Međutim – postoji izuzetak. Sme da vozi auto jači od 109 KS ukoliko je pod nadzorom člana porodice koji se nalazi u tom vozilu i koji ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina. Kazna: 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana.

Maloletni vozači sa probnom vozačkom – oni imaju dodatna ograničenja!

Maloletni vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme:

1)    da vozi bez nadzora lica (ne mora da bude član porodice) koje se nalazi u tom vozilu i koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina. Kazna: 20.000 do 40.000 din ili zatvor do 30 dana, 6 kaznenih poena i zabrana od najmanje 3 meseca.

Lice koje vrši nadzor nad maloletnim vozačem dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima. Ukoliko to ne učini, preti mu kazna od 10.000 do 20.000 din.

2)   da u autu vozi više od 3 putnika, uključujući i lice koje vrši nadzor

Dakle, samo maloletnici ne smeju da voze bez nadzora. Čim napune 18 godina dozvoljeno im je da voze sami.

Punoletni vozači sa probnom vozačkom dozvolom mogu da voze bez nadzora!

Oznake za vozače sa probnom dozvolom

Auto koji vozi vozač sa probnom vozačkom mora da ima posebne oznake „P“ sa prednje i zadnje strane. Prednju stavite u gornji desni ugao vetrobrana (kod suvozača), a zadnju u desni ugao zadnjeg stakla. Ne morate da ih lepite, kako bi drugi članovi porodice mogli da ih uklone ukoliko ne žele da voze sa njima. Možete npr. od providne folije da napravite „futrolu“ koju zalepite na staklo, a oznaku ubacujete po potrebi. Poslužiće i providna najlonska kesica za DVD ili CD. Ovu oznaku možete da dobijete u auto-školi, a možete i da je skinete sa sajta neke auto-škole i sami odštampate. Mora da bude u boji.