Novo u obuci

Prema izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakon) od 25.10.2018. godine, koje se odnose na obuku i polaganje vozačkog ispita za kategorije BE, C1, C1E, C, CE, D1E, DE i F, teretno odnosno priključno vozilo tokom praktične obuke kandidata za vozača mora da bude opterećeno najmanje 30 % svoje nosivosti najmanje 3 časa, kao i tokom praktičnog ispita.
Prema Odredbama Pravilnika o ispitu i Pravilnika o obuci, uslovi u pogledu opterećanja vozila primenjuju se od 25.10.2018. godine. Kandidati koji su započeli, odnosno koji započnu obuku pre 25.10.2018. godine ne moraju imati časove praktične obuke sa opterećenim vozilom, odnosno mogu polagati praktični ispit na neopterećenom vozilu. Takođe, prema odredbama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima propisano je, da kontrola ispravnosti ABS mora biti obezbeđena putem optičkog indikatora koji mora biti u vidnom polju vozača, pa prilikom izvođenja praktičnog ispita ispitivač je u obavezi da proveri i utvrdi ispravnost, odnosno da li je vozilo opremljeno protivblokirajućim sistemom (ABS) radnog kočenja. Propisano je, da od 27.10.2018. godine vozila na kojima se vrši osposobljavanje kandidata za vozača vozila kategorija B, C1, C, D1 i D moraju biti opremljena protivblokirajućim sistemom (ABS) radnog kočenja vozila.
Od 26.10.2018. godine deo praktičnog ispita koji se izvodi na poligonu za kategorije BE, C1E, CE, D1E, DE i F obuhvata i izvođenje poligonske radnje „vožnja unazad sa skretanjem ulevo, odnosno udesno, pod pravim uglom“.